Phát triển bản thân

Found the hero within, Hải Khang..!

Phương pháp phát triển bản thân chính là TẠO RA CỦA CẢI VẬT CHẤT.

Thêm được nhiều tiền của

Nâng tầm, khai nghiệp, kết đoàn, sinh công, tụ lộc, tích tài. Bạn hãy phát triển bản thân mình trước, mở mang thêm ra, tài lộc sẽ bám theo bạn

Hải Tướng Quân chia sẻ kinh nghiệm phát triển bản thân, xây dựng sự nghiệp số, kiếm tiền thông qua cung cấp dịch vụ trực tuyến.

Phát triển thông qua lao động, sáng tạo

Trọng tâm của Phát triển bản thân là Tích Lũy Tư Bản

Hải Tướng Quân xây dựng những cơ chế tốt nhất, tạo ra những môi trường phát triển thuận lợi trợ giúp bạn tích lũy tư bản

Hải Tướng Quân Stories

Kể lại những câu chuyện Hoàng Hải đã trải qua để xây dựng bản thân

Lý ngư vọng nguyệt. Không ngừng nâng cao, phát triển, hoàn thiện bản thân

Luận về thời thế

Nói về phát triển cá nhân, đã có nhiều tác giả, nhiều cuốn sách, nhiều chương trình giáo dục bàn về chủ đề này. Hoàng Hải đã đọc, đã xem, đã tham khảo, nhưng điều cuối cùng mình rút ra là quá dài dòng, quá rắm rối, quá phức tạp.

Quá phức tạp và không gần gũi thì sẽ không có tính thực tiễn và không áp dụng được. Năm đó, Hoàng Hải đi đến quyết định bán hết những cuốn sách self-help đi, bản thân sẽ độc lập trong cách suy nghĩ, mình là người hiểu hoàn cảnh của mình nhất, cho nên con đường và phương pháp phải là do mình sáng tạo ra.

Hoàng Hải nêu ra yêu cầu cho sự phát triển thật ngắn gọn, dễ nhớ, dễ triển khai

Khi một người đảm bảo về bốn tiêu chí này thì cuộc sống thoải mái, dễ chịu.

Hoàng Hải đã dành thời gian để làm ra những thứ giúp bản thân mình và khách hàng của mình có được cùng lúc bốn tiêu chí trên.

Đây là những điều căn bản trong phương pháp Hoàng Hải sử dụng để phát triển bản thân

Quan điểm phát triển của Hoàng Hải

Những thứ đơn giản, dễ hiểu, dễ dùng, thực tế, tính ứng dụng cao mới là những thứ có giá trị, mang lại ích lợi cho nhiều người, trường tồn với thời gian.

Những thứ đó giản dị và gần gũi như chữ viết và bảng cửu chương đi theo ta cả đời.

Phương pháp phát triển bản thân là thông qua Làm việc

Làm những công việc cụ thể chứ không phải là ngồi một chỗ đọc sách hay đi học vài khoá phát triển cá nhân, truyền động lực.

Chính trong quá trình làm việc yêu cầu ta phải sáng tạo ra cái mới. Tự ta sáng tạo ra tri thức mới, sáng tạo ra các công cụ mới, sáng tạo ra cách làm mới ưu việt hiệu quả.

Xã hội loài người phát triển được là nhờ những con người thực tế làm việc. Làm việc tạo ra của cải vật chất.

Phương pháp phát triển bản thân chính là TẠO RA CỦA CẢI VẬT CHẤT.

Xã hội cần những người làm được việc. Và Hoàng Hải tạo ra những phương tiện trợ giúp cho quá trình công tác của mọi người, kèm theo đó là những hướng dẫn cụ thể.

Quan điểm giúp người của Hoàng Hải

Muốn giúp được người thì đây là ba điều Hoàng Hải bám sát

Ba nhóm công tác này được giao cho ba nhóm đối tượng đảm trách:

Nhóm công tác số 1 “Chỉ cho người ta hướng đi đúng” giao cho Chủ tướng đảm trách.

Nhóm công tác số 2 “Cung cấp cho người ta công cụ lao động, sáng tạo” giao cho Chủ thầu đảm trách.

Nhóm công tác số 3 “Tạo cơ chế, môi trường thuận lợi cho người ta phát huy” giao cho Chúa công đảm trách.

Tích lũy tài nguyên, tạo lập giá trị, gia tăng lợi ích, tụ lộc, phát tài

Trải nhiều năm tháng bôn ba lặn lội, Hoàng Hải đã gặp được lý tưởng sống và xây dựng lên chân lý

Đại Trình là con đường lớn của cuộc đời Hoàng Hải

Tri thức khác kiến thức. Kiến thức là thứ bạn lấy từ bên ngoài bỏ vào trong con người mình. Còn tri thức là thứ do chính bạn tạo ra.

Người đi học là người theo chủ nghĩa kiến thức. Còn người thực sự sống hết mình với cuộc đời là người theo chủ nghĩa tri thức.

Kiến thức là tĩnh, tri thức là động. Trong tĩnh có động, trong động có tĩnh. Đây chính là dùng âm dương triết luận để soi chiếu vấn đề cho tường minh.

Phương pháp phát triển vươn tầm chính là Bạn phải ở vai trò Chủ Thể Tạo Ra Tri Thức Mới

Hoàng Hải đề cao vị thế của tri thức trong cuộc sống. Tri thức giống như ngọn đuốc soi đường mở lối cho chúng ta đi.

Bên cạnh công tác tiếp thu những tri thức sẵn có của nhân loại, Hoàng Hải còn là Người Sáng Tạo Tri Thức Mới, và chia sẻ thành quả sáng tạo của mình cho nhiều người được hưởng lợi

Xuyên suốt chiều dài phát triển của loài người, dù là thời đại nào thì Tri thức vẫn đóng vai trò là Nhân tố gốc cho kiến tạo sự phát triển. Quá trình phát triển của một con người, một tổ chức, một xã hội không thể tách rời vai trò của Tri thức.

Quan điểm đối với công tác tri thức

Dùng tri thức làm đòn bẩy để thúc đẩy và phát triển đời sống – sự nghiệp

Ân và Nghĩa với những người có công

Người có công lao lớn nhất trước tiên phải kể đến đó là Chính mình.

Nếu như bản thân không chịu tu dưỡng, nỗ lực, phấn đấu vượt lên thì làm sao có được con người của mình ngày hôm nay. Bởi vậy, người đầu tiên bạn phải biết ơn là biết ơn chính bản thân mình. Biết bao giọt nước mắt, biết bao giọt mồ hôi, biết bao đêm suy nghĩ, biết bao nhiêu thất bại đã phải trải qua, mọi chuyện đâu phải là dễ dàng.

Kế đến, sau mình là công cha nghĩa mẹ, là ân nghĩa với đất nước, với cuộc đời, với các anh hùng giải phóng sự áp bức, với những nhà khoa học, nhà phát minh, nhà tư tưởng, nhà lãnh đạo

Biết ơn là chưa đủ. Phải trả ơn bằng chính những việc làm, thành quả công sức của bản thân. Có như vậy mới là người biết sống

Người biết sống là người biết Ân, nhìn thấy Nghĩa, biết lao động, biết sáng tạo, biết nâng đỡ và sẻ chia

Tiếp nối hai câu thơ

Hai câu thơ của tiền nhân Hoàng Hải rất thích đó là

Chuyện hôm qua như nước chảy về đông

Mãi xa ta không sao giữ nổi

Hoàng Hải xin được đối lại bằng hai câu thơ

Hôm nay ta có mặt nơi đây

Để mang đến những đổi thay diệu kỳ

Hai câu đối này phản ánh triết học của Hoàng Hải: TA LÀ CHỦ NHÂN CỦA CUỘC ĐỜI MÌNH, VÀ LÀ CHỦ THỂ TẠO RA SỰ THAY ĐỔI

Bạn cũng vậy … YOU ARE THE BOSS.

Mục đích của Phát Triển Bản Thân là biến bạn trở thành Chủ Thể Tạo Ra Sự Phát Triển. Cho nên, tiếp nối tác phẩm Hải Tướng Quân là câu chuyện …

BOSS HOÀNG HẢI – Làm chủ cuộc sống của chính mình

Xây dựng lại cuộc đời bắt đầu từ những cuốn sổ

Quá khứ không thay đổi được. Nhưng hôm nay là sự bắt đầu của ngày mai.

Hôm nay kiến tạo lại cuộc đời vì một ngày mai tươi sáng

Định hình những quan niệm mới về cuộc sống, xây dựng những cách làm mới để cho ra kết quả mới

Lấy bạn bè trong thiên hạ kết làm thành anh em. Đã là anh em với nhau thì phải biết trân trọng, quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau phát triển đi lên. Chia sẻ với nhau chung một tương lai tốt đẹp

Sống dựa vào chính mình và cậy nhờ xã hội

Bởi vì thế, để đảm bảo là chỗ dựa vững chắc thì mình phải Phát Triển Bản Thân mình lên.

Được cậy nhờ xã hội thì mình cũng đóng góp vào sự phát triển của xã hội

___

Một tương lai tươi sáng là khi cuộc sống được đảm bảo

Cuộc sống được đảm bảo là khi bạn đã trải qua giai đoạn tích lũy tư bản.

Tài chính được đảm bảo thì hạnh phúc cũng sẽ được củng cố

Hiểu về Nhân Quả và biết cách quản lý

Giúp bạn cũng chính là giúp mình

CÁC PHƯƠNG TIỆN TRỢ GIÚP BẠN

  1. JEFF MAFIA: Chữa lành những tổn thương bên trong, chuẩn bị cơ sở cho phát triển bật lên
  2. BẠCH LONG MÃ: Hướng dẫn cách làm sổ sách quản lý, điều kiện tiên quyết cho xây dựng một cuộc đời mới
  3. BOSS HOÀNG HẢI: Hướng dẫn cách làm chủ cuộc đời