Kiến thiết bản thân trở thành kẻ mạnh

Trở thành kẻ mạnh là điều kiện căn bản, đầu tiên để bạn bắt đầu một cuộc đời mới.

Kẻ mạnh là ai, đây là một số định nghĩa

Một, Kẻ mạnh là kẻ biết làm chủ bản thân, cụ thể làm làm chủ suy nghĩ và cảm xúc

Hai, Kẻ mạnh là kẻ độc lập trong tư duy, biết tự mình suy nghĩ và đưa ra quyết định

Ba, Kẻ mạnh là kẻ tự quản được chính mình, tự quản được công tác, tự quản được cuộc sống

Bốn, Kẻ mạnh là kẻ đề ra được triết lý sống, xác định được tư tưởng và lý luận cho chính mình

Năm, Kẻ mạnh là kẻ biết hành động để biến tầm nhìn thành hiện thực

___

Bạn có thể tham khảo quá trình Hoàng Hải tự chuyển hoá con người bên trong mình thành kẻ mạnh, tại đây KEMANH.COM


Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *